De tien geboden van de neoliberaal

Bovenal bemin het geld
En verrijk u met geweld
Laat bedrijven subsidiëren
En de winst privatiseren
Controleer de energie
Steun de wapenindustrie
Laat de wereld speculeren
En de winsten exploderen
Denk alleen aan eigenbaat
En verwoest de welvaartstaat.

Gedicht uit de dichtbundel Het was de achtste dag.
De bundel is voor 18,95 euro te bestellen via de webshop van het Humanistisch Verbond.