Herbekijk ‘Het licht in de duisternis: Een online gespreksavond over energie(transitie), vandaag en morgen’

Het is een boutade geworden. Corona is maar een kleine voorbode voor wat ons te wachten staat als het klimaat blijft opwarmen. We staan voor cruciale jaren. Als er nu geen politieke actie wordt ondernomen om de CO2-uitstoot aan banden te leggen, rest ons enkel de onderlinge strijd voor de schaarse leefbare plekjes op onze aarde.

In de zoektocht naar mogelijkheden om fossiele brandstoffen met spoed te bannen maar tegelijk voldoende elektriciteit tegen een redelijke prijs te blijven garanderen, komt zelfs de eerder geplande kernuitstap in het vizier.

Wat te denken van (evenzeer gecontesteerde) nieuwe gascentrales in een poging om de twee agenda’s te kunnen blijven volgen?
Is het wenselijk en mogelijk om in deze race tegen de klok ook andere, nog dieperliggende oorzaken mee aan te pakken?
Moet op termijn ook het gebruik van energie tout court niet omlaag?
Kunnen we dat wel als energie een goed blijft dat op de private markt wordt verhandeld, sterker nog, als privaat winstoogmerk in het algemeen de belangrijkste motor blijft van ons economisch handelen?

De uitdagingen zijn enorm en gaan ons allen aan: de consument, de industrie, de financiële markten en de regionale, nationale, Europese en mondiale overheden; de mens maar ook alle andere soorten waarmee we één grote biotoop vormen.

Je kan het debat hier herbekijken …