Herbekijk ‘Uitgewerkt? Langdurig arbeidsongeschikt: maatschappelijk probleem, sociaal knipperlicht?’

Ondanks alle inspanningen rond wendbaar en werkbaar werk, ondanks het leger coaches dat klaar staat om mensen weerbaarder te maken, moeten we lijdzaam toezien dat het aantal langdurig zieken jaar na jaar blijft toenemen.

Hoe komt dat?
Heeft dat vooral met het werk te maken of is er meer aan de hand?
Moeten we niet verder kijken dan de burn-outs en de depressies?
Is de mens ziek of is het systeem ziek?
Hoe gaan we om met langdurig zieken?
Hoe geven we hen kansen op herstel?
Hoe kunnen ze na hun ziektes een passende rol opnemen? Wat zijn de beste remedies om het tij te keren?

In een boeiend panelgesprek gingen Luc Van Gorp, Miet Vanhegen, Stijn Baert en Lynn Formesyn dieper in op deze vragen en reikten ze antwoorden aan. In de marge van het debat maakte initiatiefnemer van De Verklaring van 30 november Hans Claus enkele voorzichtige beschouwingen tegen de brede achtergrond van het heersende maatschappijbeeld en het alternatief dat in ‘De Verklaring van 30 november’ hier voor schetst.

Je kunt het debat hier herbekijken …