Twee  jaar novemberverklaring, een pleidooi voor vertraging (opiniestuk in Knack)

Aan de vooravond van 30 november pleiten Hans Claus, Mischa Verheijden en Geert Degrande voor vertraging. ‘Als mensen elkaar de tijd geven om met de waardevolle zaken van het leven bezig te zijn, valt nadien minder puin te ruimen.

Een bijzonder opvallende actuele trend in de Verenigde Staten is The Great Resignation . Een hele groep mensen neemt ontslag, en niet alleen uit zogenaamde “bullshitjobs”. Of de trend ook naar ons land zal overwaaien, is nog onduidelijk, al horen we her en der wel signalen in die richting.

Hoe dan ook, ook bij ons kan niemand de jongste jaren naast de oplopende spanningen, de toenemende polarisering en de hallucinant hoge echtscheidings-, verslavings- en zelfmoordcijfers kijken. Om nog maar te zwijgen van de steeds vaker aan het licht komende mentale gezondheidsproblemen.

Dat was in 2017 al de aanleiding om met mensen met verschillende achtergronden gesprekken op te startten om te peilen naar de kern van al die persoonlijke crisissen.

Lees het volledige opiniestuk in Knack