Herbekijk de gespreksavonden ‘Van kapitaal belang’ over de economische transitie

Een online drieluik over economie en waarom en hoe het anders kan/moet met een welkom door Gert De Nutte (Humanistisch Verbond) en Hans Claus (‘De Verklaring van 30 november‘). Geert Degrande (Re-story) is moderator.

De Verklaring van 30 november vertrekt van de vaststelling dat de altijd maar toenemende menselijke activiteit de natuurlijke evenwichten op aarde verstoort en de mens uitput. Dat zorgt voor spanningen en voor polarisatie. Natuurlijk heeft al die activiteit de mens gebracht tot waar hij nu is. Welvaart, fysieke gezondheid, levensduur, politieke stabiliteit, veiligheid enz. zijn de laatste honderden jaren spectaculair toegenomen. Maar de medaille heeft een stevige keerzijde: de psychische gezondheid vertoont in de welvarende delen van de wereld ernstige barsten en de verhouding tot onze natuurlijke omgeving, het klimaat en de biodiversiteit in het bijzonder, wordt problematisch.

In de debattenreeks onder de vlag van de ‘Verklaring van 30 november’, hadden we het eerder over het grote aantal langdurig arbeidsongeschikten, als symptoom van de uitputting van de mens en over de energietransitie als oefening in hoe we beter met de aarde kunnen omgaan.

In de driedelige reeks ‘Van kapitaal belang, of it’s the economy stupid’ keken we met een kritische blik naar de belangrijkste oorzaak van al dat leed : de menselijke activiteit zelf, lees de ‘economie’.

Fotograaf Lieven Nollet vatte elk debat samen met een foto.

Debat 1: De weldaden en de pijnpunten

Het eerste debat op 8 november 2021 ging  over de weldaden en de pijnpunten van de huidige kapitalistische wereldorde. Over geld, de markt, de beurs, de concurrentie, belastingen, de verhouding van de overheid tot die markt. Wie vaart er wel bij, wie blijft achter? Meer of minder staat? Wat betekent de dwang om te groeien voor de harmonie met onze omgeving? Is geld wel het ultieme bewijs van succes?

De gasten in het panel waren ondernemer Henry Mentink, Unizo gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche en Transformist Jonas Van der Slycken..

Je kan het debat hier herbekijken …

Debat 2: Alternatieven voor de huidige economische orde

De tweede gespreksavond gaven we een forum aan alternatieven voor de huidige orde. We hadden het over een andere manier van met geld omgaan, over commons, korte ketens, een waardeneconomie, de rol van de stad, voedsel en landbouw, allerhande initiatieven die op een andere manier kijken naar de relatie tussen de mens en zijn omgeving. Maar ook rechtvaardigheid en gelijkheid, de relatie tussen noord en zuid, tussen eerste, tweede, derde en vierde wereld komen aan bod. Gaat een sociale economie samen met een gezondere aarde of zijn ze elkaars tegengestelde?

De gasten in het panel van het tweede debat waren Dirk Barrez, Michel Bauwens, Sarah De Boeck en Stef Kuypers.

Je kan het debat hier terugkijken …

Debat 3: Hoe de transitie op gang trekken

Tot slot op 30 november 2021 (de tweede verjaardag van de Novemberverklaring) stelden we ons de vraag hoe we de broodnodige transitie op gang kunnen trekken. Of is die al bezig? Al te dikwijls horen we spreken over ‘onbetaalbaarheid’, over onhaalbaarheid, over vastgeroeste en gespannen internationale verhoudingen die de transitie in de weg staan, of over de ‘aard van de mens’ die een rustiger en bescheidener leven in de weg zou staan. Klopt dit? Zijn we met zijn allen in staat om ons gezamenlijk leven op deze planeet lang vol te houden, of verdwijnen we net zoals zovele soorten voor ons? En wat blijft er dan van ons achter?

De gasten in het panel waren ecodenker Dirk Holmans, ondernemer en initiatiefnemer van Fairisme vzw Charles Leclef, antropoloog een ex-voorzitter van het Humanistisch Verbond Rik Pinxten en Hans Van Haesebrouck van de Verklaring van 30 november 2019.

Je kan het debat hier terugkijken …